Kontakt

Pawtrans Slovakia s.r.o.

Bulharska 50
917 01 Trnava

tel: +421 917 911 084
fax: 00421335533545
e-mail: pawtrans@pawtrans.sk

DIČ: 2022753986
IČO: 44 551 177

Bankové spojenie: Slovenska Sporitelna
Číslo účtu: SK5109000000005049549910
SWIFT: GIBASKBX

Obchodný register okresného súdu Bratislava I,
Oddelenie Sro, vložka č. 24617/T