Kontakt

Pawtrans Slovakia s.r.o.

Bulharska 50
917 01 Trnava

tel: +421 917 911 084
fax: 00421335533545
e-mail: pawtrans@pawtrans.sk

NIP: 2022753986
REGON: 44 551 177

BANK: Slovenska Sporitelna
KONTO: SK5109000000005049549910
SWIFT: GIBASKBX

Rejestr handlowy Sądu Rejonowego w Bratislava I,
dział spółek z o.o., wkładka nr 24617/T